Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden (35.397)

-
35397

Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en ChristenUnie (Verkerk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman