Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35.129)

- 35129

Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole) en ChristenUnie (Verkerk). Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag en de nadere reactie van de regering uiterlijk 15 januari 2021, 16:00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 19 januari 2021. Het lid Schalk (SGP) vraagt daarbij wel aandacht voor de eventuele nieuwjaarsreceptie van de Koning, waarmee in het verleden steeds rekening is gehouden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman