Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- Toezegging T02904 - Brief over Rijksvastgoedbedrijf aan Tweede Kamer ook naar Eerste Kamer sturen

Brief van de minister en staatssecretaris van BZK van 5 november 2020 (35133, J)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer