Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

- 34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie besluit een brief te sturen aan de minister van J&V over de vertrouwelijkheid van de bijlage bij zijn brief van 12 november 2020. De commissievoorzitter zal in samenspraak met de griffie een conceptbrief opstellen. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Voorts stelt de commissie voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op een datum na half februari 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren