35.570, W

Motie-Sent (PvdA) c.s. over het niet meer koppelen van eigenstandige onderwerpen in wetsvoorstellenIn deze motie wordt de regering verzocht zich in het vervolg te onthouden van de koppeling van eigenstandige onderwerpen in wetsvoorstellen.Kerngegevens

nummer 35.570, W
ingediend 17 november 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 24 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen.
indiener(s) E.M. Sent (PvdA)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
G. Gerbrandy (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
H. Otten (Otten)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering