Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35.129)

- 35129

Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

De commissie besluit op 1 december inbreng te leveren voor verslag. In de tussentijd zal aan een drietal deskundigen gevraagd worden schriftelijk feitelijke informatie te verstrekken over de werking van de in het voorstel opgenomen uitkomstdrempel. De commissie streeft ernaar het wetsvoorstel medio januari 2021 plenair af te handelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman