Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35.304)

- 35304, H

Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de uitvoering van de motie-Essers c.s. over de ODE-heffing; Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

De commissie besluit de brief van 10 november 2020 (35 304 H) te betrekken bij het debat over het wetsvoorstel Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022 (35 579). Voorts besluit de commissie de status van de motie-Essers (CDA) c.s. over de ODE-heffing (35 304, F) na dat debat weer aan de orde te stellen in de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren