Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening (29.447)

- Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2019

Brief van de minister voor MZS van 23 september 2019 (29447, L)

De commissie besluit de Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2019 (29447, L), in afwachting van het driejarig Ministerieel plan bloedvoorziening, van de agenda af te voeren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer