Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 (35.494)

-
35494

Verzamelwet SZW 2021

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde wetsvoorstel 35494 af te doen als hamerstuk. Voorts besluit de commissie om toezegging T02927 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren