Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wet (35.526, L)

- Rondvraag

De commissievoorzitter verzoekt de griffie enige spoed te betrachten bij de registratie van toezeggingen uit het het plenaire debat inzake het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35 526) op 26 oktober 2020.

De commissie besluit, op voorstel van het lid Janssen (SP), om een commissiebrede brief op te stellen inzake de status van de motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.526, L). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren