Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- Toezegging T02904 - Brief over Rijksvastgoedbedrijf aan Tweede Kamer ook naar Eerste Kamer sturen [aangehouden]

Brief van de minister en staatssecretaris van BZK van 5 november 2020 (35133, J)

De commissies besluiten de toezegging als voldaan te beschouwen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 24 november 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer