Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35.129)

- Mededelingen en informatie

Het lid Koole (PvdA) vraagt wanner de reacties van de regering worden verwacht bij de wetsvoorstellen 32411 (Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond) en 35129 (Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum). De voorzitter meldt dat dat waarschijnlijk snel zal zijn.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman