35.403, M

Gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de hypotheekrenteaftrekIn deze motie wordt de regering verzocht om toe te zeggen dat er geen hervormingen in de hypotheekrenteaftrek zullen worden doorgevoerd indien daar niet minimaal een vergelijkbare structurele inkomstenbelastingverlaging tegenover staat.Kerngegevens

nummer 35.403, M
ingediend 3 november 2020
gewijzigd 17 november 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 24 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)
commissie voor Financiën (FIN)