35.403, G

Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van EuropaIn deze motie wordt de regering verzocht om zich in te zetten voor en levendige, goed geïnformeerde publieke discussie over (de voornemens van) de Europese Unie en de inbreng en ambitie van Nederland daarbij en deze discussie met extra financiële middelen te bevorderen en hierover voor 1 juli 2021 een uitgewerkt voorstel aan beide Kamers der Staten-Generaal te zenden.Kerngegevens

nummer 35.403, G
ingediend 3 november 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, VVD en PVV stemden tegen.
indiener(s) R.A. Koole (PvdA)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
F.J.M. Crone (PvdA)
G. Gerbrandy (OSF)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De commissie EUZA levert binnenkort inbreng voor een nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief inzake uitvoering motie Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa.

De commissie voor Europese Zaken (EUZA) bespreekt op 23 februari 2021 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Zaken over de uitvoering van deze motie (EK, O).

Op 8 december 2020 hebben de leden Backer (D66) en Koole (PvdA) verzocht na te gaan op welke wijze en met welk tijdspad de bij de AEB 2020 ingediende moties over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa en over onderzoek naar het profijt van het lidmaatschap van de Europese Unie (EK, F) door de minister zijn opgepakt.Uitvoering