Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 3 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006)

- Voorhang i.v.m. subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Brief van de minister van LNV van 28 oktober 2020 (35006 / 28286, I)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 28 oktober 2020 (35006 / 28286, I) de beantwoording van de vragen van de commissie inzake subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij, verstuurd op 16 juli 2020, en het aangekondigde wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij af te wachten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer