35.570, I

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over pensioenkortingenIn deze motie wordt de regering verzocht om een definitieve oplossing te omarmen waarmee de dreiging van pensioenkortingen gedurende de transitieperiode wordt uitgesloten.Kerngegevens

nummer 35.570, I
ingediend 27 oktober 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, SP, 50PLUS, OSF en PVV stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)