35.570, D

Motie-Frentrop (FVD) c.s. over het in EU-verband overeengekomen herstelpakketIn deze motie wordt het kabinet verzocht om de steun aan het in juli 2020 in EU-verband overeengekomen herstelpakket tot nader order in te trekken en de gevolgen van de huidige COVID-ontwikkelingen (2e golf) voor de Nederlandse economie zo snel mogelijk in kaart te brengen.Kerngegevens

nummer 35.570, D
ingediend 27 oktober 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 3 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, FVD en PVV stemden voor.
indiener(s) P.M.L. Frentrop (FVD)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (FVD)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
L.P. van der Linden (FVD)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)
commissie voor Financiën (FIN)