Stemming motie Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste KamerVerslag van de vergadering van 13 oktober 2020 (2020/2021 nr. 5)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over een meervoudige nationaliteit van leden van een kiescollege (35418, letter F).

(Zie vergadering van 6 oktober 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. over een meervoudige nationaliteit van leden van een kiescollege (35418, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FvD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.