Beneluxparlement over Brexit, toekomst van de EU, Wit-Rusland en voedselveiligheidOp 2 oktober 2020 namen zeven Eerste Kamerleden deel aan de plenaire vergadering van het Beneluxparlement. Het betrof een hybride vergadering, waarbij Bob van Pareren (FVD) en Pim van Ballekom (VVD) fysiek aanwezig waren in het Cercle Municipal in de hoofdstad Luxemburg. Peter Ester (ChristenUnie), Alexander van Hattem (PVV), Arda Gerkens (SP), Ton van Kesteren (PVV) en Gala Veldhoen (GroenLinks) namen deel via de onlineverbinding.

Gevolgen Brexit voor de Beneluxlanden

De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Asselborn benadrukte dat in de Brexit-onderhandelingen een scenario op geen akkoord moet worden voorkomen. De tijd dringt, er zijn nog maar negentig dagen te gaan. Volgens Asselborn blijft de Benelux-samenwerking een belangrijke inspiratiebron voor de Europese samenwerking. Van Pareren, die het Brexit-rapporteurschap van oud-Tweede Kamerlid Anne Mulder heeft overgenomen, gaf een overzicht van de maatregelen die de Nederlandse overheid momenteel treft. Die maatregelen hebben als uitgangspunt dat burgers, bedrijven, instellingen en medeoverheden een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich goed voor te bereiden op de Brexit. Van Pareren: "We blijven het nauwlettend volgen, met een positieve maar realistische instelling en met behoud van onze jarenlange vriendschap met het Verenigd Koninkrijk."

Toekomst Europese Unie

Marc Angel, oud-lid van het Beneluxparlement vanuit Luxemburg en momenteel lid van het Europees Parlement gaf een toelichting op het proces en inhoud van de Conferentie van de Europese Unie, tien jaar na het Verdrag van Lissabon. Er worden 200 tot 300 burgers, inclusief jongeren uit de lidstaten, geselecteerd om mee te praten. Volgens Angel willen veel mensen meer Europa, juist nu in tijden van corona. Van Hattem was van mening dat met deze conferentie te veel de nadruk komt te liggen op meer Europa. "Ook kritische kanttekeningen op Europa moeten worden gehoord en het moet geen eenzijdige blik op meer Europa worden", volgens Van Hattem.

Wit-Rusland

Leden van de Baltische Assemblee en de Noordse Raad, twee organen waarmee het Benelux parlement een nauwe relatie onderhoudt, spraken zich uit over het blijven tonen van solidariteit naar de Wit-Russische bevolking. Beiden gaven aan dat hun landen klaar staan om (financiële) steun te leveren aan het opbouwen van vrij media en de rechtstaat. Het Beneluxparlement, de Baltische Assemblee en de Noordse Raad komen nog met een mededeling over Wit-Rusland.

Voedselveiligheid

In de ochtend voorafgaand aan de plenaire vergadering werden de leden bijgepraat over het thema voedselveiligheid, de toegang tot kwalitatieve voeding en toekomstmodellen. Verschillende organisaties op gebied van voedselveiligheid en controle uit de drie lidstaten presenteerden de laatste ontwikkelingen. Vanuit Nederland waren er presentaties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, LTO Nederland en de Taskforce Korte Ketens uit Ede.


Deel dit item: