Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35.129)

- 35129

Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 27 oktober 2020 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman