Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs Wet erkenning Nederlandse gebarentaal (34.562)

- 34562

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs Wet erkenning Nederlandse gebarentaal

De commissie brengt blanco eindverslag uit en stelt voor op 13 oktober 2020 over het voorstel te stemmen. Bezien wordt of de commissievoorzitter namens zoveel mogelijk fracties een stemverklaring kan afleggen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman