Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556)

- T02685

Toezegging De Kamer de evaluatie inzake de subsidieregeling van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten aanbieden (34.556)

De commissie besluit de toezegging als openstaand te handhaven en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren