Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische publicaties (35.218)

- Toezegging T02946

Toezegging Opschorten inwerkingtreding (35.218)

De brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 september 2020 inzake uitstel inwerkingtreding Wet elektronische publicaties (35218, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02946 staat nog open.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman