Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35.304)

- Rondvraag

Het lid Essers (CDA) vraagt de griffie navraag te doen bij het ministerie van Financiën over de Motie-Essers (CDA) c.s. over de ODE-heffing.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren