Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Pijlman (D66) c.s. over het ontzien van kringlooplandbouwbedrijven bij toekomstige beleidsvoorstellen (35.347, K)

- Resultatenoverzicht realisatieplan visie LNV (motie-Pijlman 35347,K en toezegging T02827)

Brief van de minister van LNV van 3 september 2020 (35000 XIV, M)

De commissie besluit toezegging T02827 op voldaan te zetten en motie-Pijlman (35347,K) als deels uitgevoerd te beoordelen. Voorts besluit de commissie de brief van de minister van LNV van 3 september 2020 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer