Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35.419)

- 35419

Herijking Grondwetsherzieningsprocedure

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 6 oktober 2020 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman