Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.418)

- 35418

Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 6 oktober 2020 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman