Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE (35.466)

- Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de brief van 10 juli 2020 over de 16e Studiegroep Begrotingsruimte en besluit deze te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Tevens neemt de commissie kennis van de update overheidsfinanciën juni 2020, waarmee T02938 is nagekomen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren