35.540

Zevende incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverhedenDeze zevende incidentele suppletoire begroting (ISB) bevat de verwerking in de begroting 2020 van het ministerie van Financiën van maatregelen die waren aangekondigd in de brief van de regering van 28 augustus 2020 (EK 35.420, M) over het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis. De maatregelen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 betreffen de verlenging van de verlaagde invorderingsrente van 0,01% op openstaande belastingschulden en de verhoging van de belastingrente naar het percentage van 4% zoals dat oorspronkelijk, voorafgaand aan de Coronacrisis, gold. Het percentage voor de vennootschapsbelasting bedroeg oorspronkelijk 8%, maar zal vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 op het lagere niveau van 4% (gelijk aan de andere belastingsoorten) liggen.

De afdracht aan het Gemeentefonds wordt in verband met steunmaatregelen voor medeoverheden in 2020 met € 303 mln. verhoogd. De totale afdracht aan het Gemeentefonds wordt in mindering gebracht op de belastingontvangsten. Hierdoor leidt de verhoging van de afdracht aan het Gemeentefonds tot een verlaging van de netto-belastingontvangsten met € 303 mln.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 29 september 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 augustus 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 oktober, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 oktober 2020.


Documenten

14