35.529

Machtigingswet oprichting Invest InternationalHet voorstel strekt tot oprichting van Invest International, een nieuwe instelling, voor de uitvoering van activiteiten op het terrein van exportfinanciering en buitenlandse investeringen.

Invest International biedt ondersteuning voor op het buitenland gerichte activiteiten van ondernemingen en internationale projecten die een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie door het verbeteren van de internationale concurrentiepositie en het verdienvermogen, waaronder internationale projecten die voorzien in oplossingen voor wereldwijde vraagstukken zoals bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling. Invest International ontplooit haar activiteiten additioneel aan de markt, door middel van financiering en projectontwikkeling.

De uitgangspunten, vermeld in de brief van 15 februari 2018 (TK 28.165, 281) en, voor zover in deze brief daar naar verwezen is, de brief van 10 februari 2017 (TK 28.165, 266) zijn nadat veranderd is wat veranderd moet worden, onverminderd van belang voor dit wetsvoorstel.

Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomstPDF-document” waarin is aangegeven dat het kabinet de oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL doorzet (35.123).


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: SP, Van Kooten-Arissen, PVV, FVD en PvdD.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer in een eerste termijn van de kant van de Kamer vond plaats op 22 juni 2021. De voortzetting van het debat vond plaats op 6 en 13 juli 2021.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD.

Over de bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ingediende moties werd ook op 13 juli 2021 gestemd.


Kerngegevens

ingediend

14 juli 2020

titel

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

63
Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten