Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)

-
35.403 EK, D

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Staat van de Europese Unie 2020; Staat van de Europese Unie 2020

De commissie stelt voor de (eerder uitgestelde) Algemene Europese Beschouwingen te houden op 10 november 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman