Stemming Elektronische publicatiesVerslag van de vergadering van 30 juni 2020 (2019/2020 nr. 34)

Aanvang: 13.42 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Elektronische publicaties

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties) (35218).

(Zie vergadering van 23 juni 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens stemmen we over het wetsvoorstel 35218, Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties). Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan stemmen we nu over het wetsvoorstel. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.