Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35.419)

- 35419

Herijking Grondwetsherzieningsprocedure

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdD (Nicolaï) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman