Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.418)

- 35418

Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PVV (Van Hattem), SP (Kox), PvdD (Nicolaï) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman