Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof (35.452)

-
35452

Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof

De commissie besluit heden inbreng te leveren voor verslag en verzoekt de regering de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op vrijdag 26 juni 2020 aan de Kamer te doen toekomen. De fractie van GroenLinks (Kluit) levert inbreng voor verslag.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer