Stemming Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en GaswetVerslag van de vergadering van 9 juni 2020 (2019/2020 nr. 30)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (35283).

(Zie vergadering van 2 juni 2020.)


De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, de ChristenUnie, de PvdD, D66, de OSF, de PvdA en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van FvD, Fractie-Otten en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.