Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.418)

- 35417

Vervallen van additionele Grondwetsartikelen die zijn uitgewerkt

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

- 35418

Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 23 juni 2020 te houden.

- 35419

Herijking Grondwetsherzieningsprocedure

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 23 juni 2020 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman