Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische publicaties (35.218)

- 35218

Wet elektronische publicaties

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op een door de Voorzitter te bepalen datum plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman