Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De Kamer informeren over de voortgang van de hersteloperatie inzake omissie in de uitvoering van het kindgebonden budget (35.010) (T02777)

-
T02777

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de voortgang van de herstelactie kindgebonden budget; Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

De commissie besluit toezegging T02777 als voldaan aan te merken en de brief van de staatssecretarissen van SZW en van Financiƫn - Toeslagen en Douane (35.010, N) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren