35.445

Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek AfghanistanDoel van deze Overeenkomst is het formaliseren van de samenwerking tussen de Europese Unie (EU) en Afghanistan en biedt de gelegenheid om samenwerkingsgebieden te versterken door een regelmatig politieke dialoog te voeren op verschillende fronten als vrede, veiligheid en ontwikkeling in Afghanistan en de regio (Trb. 2017, 45PDF-document).

Afspraken kunnen worden gemaakt inzake kwesties waarbij de EU en Afghanistan een gedeeld belang hebben. Met deze Overeenkomst toont de EU haar toewijding aan het ondersteunen van de toekomstige ontwikkeling van Afghanistan tijdens haar “decennium voor verandering” (2014-2024). Eerbiediging van de democratische beginselen, de rechten van de mens, en van het beginsel van de rechtsstaat vormen het uitgangspunt voor de partijen om hun relatie vorm te geven.

Een van de voornaamste doelen van deze Overeenkomst is het ondersteunen van Afghanistan bij het realiseren van haar internationaal overeengekomen ontwikkelingsdoelstellingen. Daarnaast voorziet de Overeenkomst in samenwerking tussen beide partijen op een breed scala aan beleidsterreinen. De Overeenkomst is een bevestiging van de bereidheid van beide partijen om gezamenlijk thema’s aan te pakken, zoals non-proliferatie, ontwapening en nucleaire veiligheid en de strijd tegen terrorisme, internationale misdaad en illegale handel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 27 oktober 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: SP, PvdD, Krol, Van Kooten-Arissen, PVV, Van Haga en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en de ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Nanninga, FVD, SP, PVV, PvdD en de Fractie-Otten.

De tijdens de plenaire behandeling op 16 maart 2021 ingediende motie-Beukering (Fractie-Nanninga) c.s. over toekomstige mogelijke inzet ontwikkelingssamenwerking Afghanistan (EK, D) is op 23 maart 2021 na stemming bij zitten opstaan verworpen. SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD en de Fractie-Otten stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

22 april 2020

titel

Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten