Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 21 april 2020
1. 35252

Wet versterken positie mbo-studenten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt langs digitale weg geleverd door de fracties van CDA (Atsma) en door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en de PvdA (Nooren) samen.

2. 35289

Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt langs digitale weg gezamenlijk geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en PvdA (Nooren).

3. Toezegging T02714

Toezegging Subsidiëring van groene monumenten (34.556)

De commissie heeft op dit moment geen behoefte aan het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg en wenst de status van de toezegging niet te wijzigen. Op een nader te bepalen later moment zal zij opnieuw over de status van de toezegging spreken.

4. Mededelingen en informatie

Het plenaire debat dat onder voorbehoud stond geagendeerd op 28 april 2020 over de wetsvoorstellen 35104 (Fusietoets) en 35050 (Meer Ruimte) vindt geen doorgang op die datum. Reden is dat op 28 april a.s. geen sprake zal zijn van de plenaire afdoening van spoedwetsvoorstellen van de regering verband houdend met de coronacrisis. Het voorbehoud dat was aangegeven, treedt hiermee in werking.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman