Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)

- 34359, C

Brief van de minister van J&V ter aanbieding van (de beleidsreactie op) het rapport Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding; Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

De commissie besluit op 19 mei 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren