Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35.431)

-
35431

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek (inbreng voor verslag) te houden op maandag 20 april 2020 (fracties kunnen desgewenst via een e-mail aan de commissiegriffier inbreng leveren tot 09.00 uur). Over de wijze van plenaire afhandeling op dinsdag 21 april 2020 zal worden besloten na (tijdige) ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman