Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (35.283)

- 35283

Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

De commissie heeft de nadere procedure via de mail besproken en besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 21 april 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer