Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 april 2020
1. Nationaal Hervormingsprogramma 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van de ChristenUnie (Ester), waar FVD zich bij aansluit, en door de fractie van GroenLinks (Vendrik).

2. Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van de ChristenUnie (Ester), waar FVD zich bij aansluit, en door de fractie van GroenLinks (Vendrik).

3. Rondvraag

De leden van de PvdA-fractie stellen voor een debat of een mondeling overleg te plannen voorafgaand aan het zomerreces over:

(1) Klimaatmaatregelen
(2) Micro-economische gevolgen van het Corona-beleid (binnen EZK/LNV)
(3) Macro-economische en financiële gevolgen van het Corona-beleid (binnen FIN)

Dit voorstel zal geagendeerd worden in een volgende commissievergadering van de beide commissies.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren