Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 6 april 2020
1.
35424

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Door middel van een e-mailprocedure is inbreng geleverd voor het verslag door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PVV (Van Hattem), SP (Kox), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï) en 50Plus (Baay-Timmerman). De leden van de fractie Otten sluiten zich aan bij de inbreng van de leden van de fractie van de PvdD. Bij tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk maandag 6 april 2020, 18.00 uur) achten de commissies het wetsvoorstel gereed voor plenaire afhandeling op dinsdag 7 april 2020. Over de wijze van plenaire afhandeling zullen de commissies besluiten in een te houden e-mailprocedure met een reactietermijn tot uiterlijk dinsdagochtend 7 april 2020, 08.00 uur.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman