25.295

InfectieziektenbestrijdingDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake infectieziektenbestrijding.


Stand van zaken

De commissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV, OCW en BDO gaan periodiek (in beginsel eenmaal per maand) schriftelijk overleg voeren over de nog te ontvangen correspondentie met betrekking tot de maatregelen covid-19.

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreken op 8 februari 2022 de brief van 23 december 2021 van de ministers van VWS en van LNV over voortgang versterking zoönosenbeleid (TK, 1711 en bijlagen).

De Eerste Kamercommissie voor J&V, VWS en BiZa/AZ leveren op 25 januari 2022 inbreng voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van de lockdown en het doorvoeren van enkele versoepelingen en van de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Saba en Sint Eustatius in verband met maatregelen met het oog op het oplopende aantal infecties en de stand van zaken COVID-19 (EK, DG met bijlagen).

De Eerste Kamercommissie voor J&V, VWS en BiZa/AZ leveren op 25 januari 2022 inbreng voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS met het advies naar aanleiding van het 137e OMT (EK 35.526 / 25.295, DF met bijlagen).

De Eerste Kamercommissie voor J&V, VWS en BiZa/AZ leveren op 25 januari 2022 inbreng voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS ter aanbieding van regelingen houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 over sportbeoefening voor personen tot en met zeventien jaar en in verband met het verlengen van de verzwaarde maatregelen in het beroepsonderwijs en hoger onderwijs en het vervallen van de verzwaarde maatregelen in het funderend onderwijs en de buitenschoolse opvang en over de maatregelen van 3 januari 2022 (EK, 35.526 / 25.295 DE met bijlagen).

De Eerste Kamercommissie voor J&V, VWS en BiZa/AZ leveren op 25 januari 2022 inbreng voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS ter aanbieding van het 135e OMT-advies (EK, DD met bijlagen).

De Eerste Kamercommissie voor J&V, VWS en BiZa/AZ everen op 25 januari 2022 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS over de aanschaf van extra doses BionTech/Pfizer (EK, Z).

De Eerste Kamercommissie voor J&V. VWS en BiZa/AZ leveren op 25 januari 2022 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS over de aanschaf van stationaire zuurstofconcentratoren (SOC) (EK, Y).

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS en BiZa/AZ leveren op 25 januari 2022 inbreng voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het sluiten van winkels achter de securitycheck en enkele andere wijzigingen (EK 35.526 / 25.295 , DC met bijlage).

De commissies J&V, VWS, BiZa/AZ en BDO leveren op 25 januari 2022 inbreng voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHenO) inzake de wereldwijde aanpak van de COVID-19 pandemie (EK 35.925 XVII / 25.295, B). De commissie is in afwachting van de beantwoording van de nadere vraag over vaccindonatie aan het buitenland.

De commissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, OCW en BDO hebben bij brief van 24 december 2021 inbreng geleverd voor een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over vaccindonatie aan het buitenland (EK 35.526 / 25.295 CZ).

De commissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, OCW en BDO hebben bij brief van 24 december 2021 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS over de voorzetting financiële COVID-maatregelen zorg 2022 inclusief voorhang verlengen meerkostenprestatie (EK 25.295 / 35.526, X).

Debat op 13 juli 2021 over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De commissies besluiten de in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 35.326 / 25.295, BO) toegezegde informatie af te wachten en te betrekken bij het debat over de verlenging van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van 13 juli 2021.

Onderstaande brief kon betrokken worden bij het debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  • Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 4 uit het openingsplan en de introductie van herstel- en vaccinatiebewijzen voor reizigers en de stand van zaken van COVID-19 (EK, BQ met bijlagen).

De Eerste Kamercommissie voor J&V, VWS en BiZa/AZ hebben bij brief van 30 maart 2021 in het kader van de toezegging T03020 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling ivm verlenging van het maatregelenpakket, toestaan uitoefening contactberoepen, verhoging leeftijd voor buitensporten, toestaan winkelen op afspraak, aanpassing uitzonderingen verplichte antigeentestuitslag, opneming regels landelijke avondklok en de Regeling ivm het verlengen verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang en het heropenen van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en de stand van zaken van COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, AM).

Op 7 juli 2020 vond een mondeling overleg plaats van de commissies voor VWS, voor J&V en voor BiZa/AZ met de ministers van VWS, J&V en BZK over de COVID-19, tegen de achtergrond van de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (EK 25.295 / 35.300 VI, I herdruk). Naar aanleiding van dit overleg hebben de commissies op 15 juli 2020 een schriftelijke reactie gestuurd aan de drie betrokken ministers. Het videoverslag van dit overleg treft u hier aan.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 24 november 2020 besloten om het aangekondigde wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) af te wachten.


Kerngegevens

begonnen

31 oktober 2014

titel

Infectieziektenbestrijding

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] ... [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] ... [2451-2479] documenten
Bladeren:
[1-50] ... [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] ... [2451-2479] documenten