Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische publicaties (35.218)

- 35218

Wet elektronische publicaties

Langs digitale weg is door de leden van fracties van PVV (Van Hattem), SP (Gerkens) en ChristenUnie (Verkerk) inbreng geleverd voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman