Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 maart 2020
1.
34972

Wet digitale overheid

Langs digitale weg is door de leden van de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Gerkens) en ChristenUnie (Verkerk) inbreng geleverd voor thema's voor een nog te houden deskundigenbijeenkomst inzake het voorstel van de Wet digitale overheid.

2.
35218

Wet elektronische publicaties

Langs digitale weg is door de leden van fracties van PVV (Van Hattem), SP (Gerkens) en ChristenUnie (Verkerk) inbreng geleverd voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman