Stemming Aanvullingswet grondeigendom OmgevingswetVerslag van de vergadering van 10 maart 2020 (2019/2020 nr. 23)

Aanvang: 13.57 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet) (35133).

(Zie vergadering van 3 maart 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de stemming. Ik heet de minister voor Milieu en Wonen, die namens de regering aanwezig is bij de stemming, van harte welkom in de Eerste Kamer. We stemmen over 35133, Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal, kortweg Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Alle aanwezige leden, bedoel ik. Dat is bijna het geval.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, D66, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de SP, de PvdD en Fractie-Otten ertegen, zodat het is aangenomen.